Tiếp Xúc Thực Tại

Chánh Niệm Là Năng Lượng

Chánh niệm là năng lượng giúp cho mình biết được cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong giây phút hiện tại mình đang uống trà mà biết rằng mình đang uống trà tức là uống trà trong ...

Bốn Cấp Độ Thiền Định

Bốn cấp độ thiền định hay tứ thiền là bốn mức thiền khi hành giả thực hành thiền có thể đạt được. Khi thực hành thiền chỉ, bằng cách ngồi

Xem thêm

Thiền Vipassana là gì?

Vipassana – nghĩa là thấy sự việc đúng như thật – là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ. Truyền thống thiền này được Đức

Xem thêm

Là Hoa Tươi Mát

Thở vào, tôi biết tôi thở vào     –  vào Thở ra, tôi biết tôi thở ra        –     ra Đây là bài tập nhận diện hơi thở. Nếu

Xem thêm

Khỏe – Nhẹ

Bài tập thứ ba: 1. Thở vào, biết thở vào        / Vào  Thở ra, biết thở ra           / Ra 2. Hơi thở vào càng sâu  

Xem thêm

Chánh Niệm Là Năng Lượng

Chánh niệm được dịch từ chữ smrti trong tiếng Phạn. Chánh niệm là năng lượng giúp cho mình biết được cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại.

Xem thêm

TÔI ĐÃ CÓ CON ĐƯỜNG

CHƯƠNG 1|  Nơi khởi đầu mầu nhiệm Ôm ấp sự sống Hôm nay là một buổi chiều đẹp, ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, tôi lại có mặt

Xem thêm

Ôm Ấp Sự Sống

Hôm nay là một buổi chiều đẹp, ánh nắng chiều len lõi qua khung cửa sổ, tôi lại có mặt nơi này để tận hưởng những giá trị mầu nhiệm

Xem thêm