Tiếp Xúc Thực Tại

Chánh Niệm Là Năng Lượng

Chánh niệm là năng lượng giúp cho mình biết được cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong giây phút hiện tại mình đang uống trà mà biết rằng mình đang uống trà tức là uống trà trong ...

TÔI ĐÃ CÓ CON ĐƯỜNG

CHƯƠNG 1|  Nơi khởi đầu mầu nhiệm Ôm ấp sự sống Hôm nay là một buổi chiều đẹp, ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, tôi lại có mặt

Xem thêm