Tiếp Xúc Thực Tại

Tôi Đã Có Con Đường

CHƯƠNG 1|  Nơi khởi đầu mầu nhiệm Ôm ấp sự sống Hôm nay là một buổi chiều đẹp, ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, tôi lại có mặt

Xem Thêm

Ôm Ấp Sự Sống

Hôm nay là một buổi chiều đẹp, ánh nắng chiều len lõi qua khung cửa sổ, tôi lại có mặt nơi này để tận hưởng những giá trị mầu nhiệm

Xem Thêm

Bốn Cấp Độ Thiền Định

Bốn cấp độ thiền định hay tứ thiền là bốn mức thiền khi hành giả thực hành thiền có thể đạt được. Khi thực hành thiền chỉ, bằng cách ngồi

Xem Thêm

Thiền Vipassana là gì?

Vipassana – nghĩa là thấy sự việc đúng như thật – là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ. Truyền thống thiền này được Đức

Xem Thêm

Chánh Niệm Là Năng Lượng

Chánh niệm được dịch từ chữ smrti trong tiếng Phạn. Chánh niệm là năng lượng giúp cho mình biết được cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại.

Xem Thêm

Tôi Không Chết Vì Tôi Chưa Từng Chết

Cách đây không lâu tôi có đưa tiễn một người bạn hữu, chúng tôi thuở hàn vi là đôi bạn chí thân, trước khi mất bạn tôi hỏi tôi rằng: “điều gì sẽ xảy ra khi ta không còn thở nữa, có phải những người thân, người ta thương từ nay ta sẽ mất họ hay không?”...

Happiness

Play Video

Tự Tại ? Tại Ta

Lối đi bên đó thảnh thơi
Lối đi bên ấy bận tâm cả đời
Lối đi bên đó an nhiên
Lối đi bên ấy ưu phiền bởi ai
Lối đi bên đó không sai
Lối đi bên ấy ái si chất chồng
Lối đi bên đó thong dong
Lối đi bên ấy long đong tại mình
Cõi đời tạm giả vô minh
Còn bao nhiêu lượt tử sinh nữa là
Thương đời thương đạo thương ta
Cà sa đắp lấy hoằng dương đạo Thiền
Sợ dây tình ái đảo điên
Lòng an thoát tục giữa miền khổ đau

Thích Phước Tâm