Về Làng

Sự Tiếp Nối Từ Trái Tim Đến Trái Tim

Câu Lạc Bộ Làng Yêu Thương, tiền thân là Câu Lạc Bộ Trái Tim Thiện Nguyện Hoa Tạng được thành lập vào ngày 16/3/2013 tại Hoa Tạng Lan Nhã, dưới sự chứng minh đạo sư của Hòa Thượng Thích Định Huệ viện chủ chùa An Phước và sự trực tiếp hướng dẫn của Đại Đức Thích Phước Tâm. Với tông chỉ: “Nhập thế độ sinh”, đi vào cuộc đời, đem tình thương, sự hiểu biết lớn, làm vơi đi bao nỗi khổ, niềm đau, xây dựng cõi tịnh độ ngay giữa thế gian này.

Logo của Làng Yêu Thương chính giữa là hình ảnh Bụt tôn quý, đó chính là biểu tượng của trí tuệ hiểu biết lớn, tình thương lớn, xung quanh với những đường viền vòng tròn, với ý nghĩa là sự tiếp nối từ trái tim đến trái tim, đem những lời Bụt vun đắp cuộc đời. Trên tinh thần cao quý ấy CLB lấy nền tảng Niệm Định Tuệ trong đó việc thực hành Thiền Chánh Niệm là cơ sở để tiếp thêm sức mạnh trên bước đường chế tác hạnh phúc cho tự thân và phụng sự nhân sinh. Ngoài các hoạt động Phật sự, thiện sự, CLB thường xuyên tổ chức các khóa tu, lớp học Thiền nhằm lan tỏa năng lượng tu tập làm an tịnh thân, tâm.

Chúng con nguyện trên mỗi bước chân mầu nhiệm này, nơi đâu chúng con đến sẽ là hạnh phúc, sẽ là an vui. Việc gì chúng con làm, cũng điều đem đến phúc lạc dài lâu cho mình và cho người, nguyện cho chân lý Bụt thường trụ mãi giữa thế gian này.

Nam Mô Bụt Pháp Tăng Tam Bảo